دانلود آهنگ آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم از کیارش

دانلود آهنگ آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم از کیارش

دانلود آهنگ زیبای کیارش به نام آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم از سایت موزیک دی

آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم کیارش

آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم کیارش

آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم کیارش

متن آهنگ :

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ دور ﻫﻤﻪ رو‌ ﺧﻄ زدم
ﺷﺪم ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ
ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺪم زدﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ
ﻫﻤﻪ اون دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﺎزﻳﺎت ﺧﺎﻃﺮه ﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺘﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪ
ﻛﺠﺎ داری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺮی ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻛﻰ درﻳﺎ ﻣﻴﺮی
واﺳﻪ ﻣﻮﻧﺪن ﺗﻮ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎ ﻣﻴﺮﻳﺨﺖ
ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻪ ﻗﺼﻪ ﻧﺮی ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻫﻤﻴﻢ
ﻣﻴﻤﻴﺮم ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻰ

آﺧﻪ دوﺳﺖ دارم ﺑﻤﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﻫﺮﺷﺐ ﺗﻮی ﺧﻮاﺑﻢ
ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻴﻮ دارم
ﺗﻮ ﺑﺨﻮای دور ﺷﻰ ﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﻧﻪ ﻣﻴﺰارم
ﺗﻮ ﺷﺐ ﺗﻴﺮه ﺷﺪی ﻣﺎﻫﻢ

ﻛﻞ ﺷﻬﺮو ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎم ﭘﻴﺎده
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻛﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ زﻳﺎده
اﻳﻨﻬﻤﻪ ﺣﺴﺎس ﻣﺚ ﻣﻦ
اﻧﻘﺪه ﻟﺠﺒﺎز ﻣﺚ ﺗﻮ
آﺳﻤﻮن ﻣﻦ ﻧﺪاره ﺑﺪون ﺗﻮ ﺳﺘﺎره
ﻣﻴﺨﻮام اﺻﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﻟﺎن ﺑﺎرون ﺑﺒﺎره
از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ رو ﺑﺨﺎرش
ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﻟﺎن ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮادت

دانلود آهنگ با کیفیت 320 دانلود آهنگ با کیفیت 128

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *